Như vậy, bên cạnh việc cần phải chọn đúng loại men tiêu hóa chất lượng, phù hợp, người dùng rất cần phải trang bị kiến thức đầy đủ nhất về các sử dụng sản phẩm. Hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ mỗi sản phẩm trước khi muốn lựa chọn chúng cho một bộ phận nhạy cảm như hệ tiêu hóa nhé !