Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ
Số 135 đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại
0989128230
Địa chỉ
135 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại
0989.128.230